PRODEJ bytu ve 20 bodech

 

PRODEJ bytu ve 20 bodech :

1. prohlídka bytu

  2. stanovení reálné ceny, domluva strategie prodeje, podpis zprostředkovatelské smlouvy

  3. úpravy nabízeného bytu

  4. nafocení

  5. inzerce

  6. prohlídky

  7. odsouhlasení kupní ceny

  8. rezervace, info o dalším postupu

  9. součinnost s úvěrující bankou

10. objednání návrhu smluv v AK

11. odsouhlasení smluv všemi stranami

12. podpis smluv a návrhu na vklad

13. převod kupní ceny do úschovy

14. podání návrhu na vklad

15. příprava bytu na předání, sepsání předávacího protokolu

16. vyzvednutí LV s vyznačeným převodem vlastnictví

17. uvolnění kupní ceny z úschovy

18. předání bytu novému vlastníkovi

19. přehlášení energií u dodavatelů a správy domu

20. daňové poradenství (daň z nabytí, z nemovitosti.)