Prodej bytu ve 20 bodech

 

  1. prohlídka bytu

  2. stanovení reálné ceny, domluva strategie prodeje, podpis zprostředkovatelské smlouvy

  3. úpravy nabízeného bytu

  4. nafocení

  5. inzerce

  6. prohlídky

  7. odsouhlasení kupní ceny

  8. rezervace, info o dalším postupu

  9. součinnost s úvěrující bankou

10. objednání návrhu smluv v AK

11. odsouhlasení smluv všemi stranami

12. podpis smluv a návrhu na vklad

13. převod kupní ceny do úschovy

14. podání návrhu na vklad

15. příprava bytu na předání, sepsání předávacího protokolu

16. vyzvednutí LV s vyznačeným převodem vlastnictví

17. uvolnění kupní ceny z úschovy

18. předání bytu novému vlastníkovi

19. přehlášení energií u dodavatelů a správy domu

20. daňové poradenství